top of page

Psikolojik Danışmanlık Alabileceğiniz Konular


Psikolojik danışmanlık desteği, her yaştan bireyin hem kişisel hayatlarına hem de diğer insanlarla ilişkilerine odaklanarak onların yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Bireyler hayatlarının farklı dönemlerinde günlük stres ve bağlı bulundukları aile, okul, iş ve diğer insan gruplarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle kendilerini endişeli hissedebilirler. Bu gibi durumlarda psikolojik danışmanlık desteği almak bireyin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirerek stresli durumlarla başa çıkma direncini ve motivasyonunu artırmaktadır. Aynı zamanda, bu destek sayesinde olası önemli psikolojik belirtiler tespit edilerek önleyici tedbirlerle bireyin daha büyük bir çıkmaza girmesi engellenebilmektedir. Psikolojik danışmanlık desteği almak için belirli bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Küçük yaşta bir çocuktan tutun da 80 yaşında bir yetişkine kadar her yaştan birey hayatlarının belirli bir dönemlerinde psikolojik olarak zorlandığını hissedebilir. Bu yüzden, psikolojik danışmanlık desteği farklı yaş gruplarına yönelik kategorize edilmektedir. Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık Çoğu yetişkinin kendi deneyimlerine dayanarak belirli bir dünya görüşü oluşmuştur. Bu yüzden, psikolojik danışmanlık desteği verecek olan uzman psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan bir yetişkine hayatı ve dış dünyayı nasıl algıladığını, hangi ön kabulleri olduğunu göstererek yaşadığı sorunları tanımlamasını ve kabullenmesini sağlar. Bu süreçte uzman konuşma terapisi, ilaç tedavisi ya da sağlık, beslenme ya da fiziksel dayanıklılık gibi konularda ek koçluk takviyelerine başvurabilir. Yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık desteğinde asıl amaçlanan bireyin psikolojik sorunlarına sebep olan faktörlerin saptanarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal güçlenme pratikleriyle bu sorunların üstesinden gelmesinin sağlanmasıdır.

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Çocuklar ve ergen bireyler büyüdükçe sosyal ve duygular becerilerini geliştirmektedirler. Bu beceriler çoğunlukla bireylerin mutlu ve sağlıklı birer yaşam sürdürmesini sağlar. Diğer yandan, bu yaş gruplarındaki bazı bireylerde sağlıklarını ve psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkileyebilecek bazı duygular ve davranış kalıpları belirebilir. Bu yüzden, çocuklara ve ergenlere dair psikolojik sorunların neler olabileceğini bilmek çok önemlidir. Bazı beceriler, bu yaş gruplarındaki bireylerle daha sağlıklı iletişim kurmanızı sağlayabilir. Bu noktada, psikolojik danışmanlık desteği alacağınız bir uzman size bu becerilerin neler olduğunu ve nasıl geliştirebileceklerini öğretebilir. Söz konusu psikolojik danışmanlık desteği bu yaş gruplarındaki bireylere sağlanacak terapi yardımıyla onların kendilerini güvenli hissetmelerini sağlayarak duygularını ve düşüncelerini bir uzman rehberliğinde gözden geçirmelerine ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerini sağlamalarına zemin hazırlar.

Çiftlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Çiftlere yönelik psikolojik danışmanlık desteği bir çift olarak birlikte olan bireylere ilişkilerine daha derinlikli bakabilme, çatışma noktalarını tanımlayıp çatışmalarını çözümleyecek yollar bulma ve terapiler yoluyla ilişkilerinden aldıkları tatmini artırma konularında yardım etmeyi amaçlamaktadır. Çift terapileri genellikle ilişkinin geçmişini öğrenmeye yönelik sorularla başlamaktadır. Sonrasında ise her bir partnerin aile geçmişi, değerleri ve kültür altyapısı değerlendirilmektedir. Çiftlere yönelik terapiler farklılıklar gösterse de, çoğu terapi aşağıdaki adımları içermektedir: Belirgin sorunlara (cinsellikle ilgili sorunlar, internet bağımlılığı, kıskançlık) odaklanma Terapistin bireylerden ziyade bireyler arasındaki çift ilişkisini değerlendirmesi Çözüm-odaklı ve değişimi tetikleyen tavsiyeler ve bunların uygulanması Terapi sürecine dair amaçların açık bir şekilde belirlenmesi

Ailelere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Hepimiz hayata bir ailenin ferdi olarak başlarız. Bu aile topluluğu her zaman kan bağı ile bağlı olduğumuz insanlardan oluşmayabilir. Önemli olan, bu topluluğun hayatımızın çoğu anını belirleyecek kadar önemli olmasıdır. Ailelerimiz kim olduğumuz ve gelecekte daha iyi ya da daha kötü nasıl birisi olacağımızı belirler. Kendimizle, başka canlılarla ve dünyayla iletişim ve ilişki kurmayı ilk olarak ailelerimizde öğreniriz. Bu açıdan, ailelere yönelik psikolojik danışmanlık desteği gelişimimizde, kim olduğumuz ve olacağımız konularında bu derece öneme sahip ailelerimize dair sorunları tespit etmeye ve çözümlemeye yönelik bir danışmanlık türüdür. Aile terapilerinde ele alınan başlıklardan bazıları şunlardır:

  • Çocuk ve ergen davranış sorunları

  • Yas

  • Depresyon ve endişe

  • LGBTQ konuları

  • Aile içi şiddet

  • Kısırlık

  • Evlilik çatışmaları

  • Madde bağımlılığı

Bu yazı sadece bilgi verme amaçlıdır. Gerektiğinde bir uzmana başvurulmalıdır.

Коментарі


bottom of page